תנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של חברת תרופארם שיווק 1985 בע"מ (להלן: "תרופארם").
 2. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידי משתמש (להלן: "משתמש"), המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתו הבלתי חוזרת להוראות התקנון. 
 3. תרופארם שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים ועל כן, מומלץ לחזור ולעיין בתנאי השימוש מפעם לפעם. נוסח תנאי השימוש המחייב בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר.
 4. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלב אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
 5. תרופארם רשאית להתיר או לאסור גישת משתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות מסיבה של הפרת הוראות התקנון ו/או בגין שימוש בלתי ראוי באתר או בתוכן המופיע בו.
 6. תרופארם רשאית לשנות ו/או להפסיק את פעילות האתר על תכניו, באופן זמני או קבוע, באופן מלא או חלקי וללא הודעה מוקדמת. 
 7. לבירורים נוספים בקשר עם תנאי השימוש ניתן לפנות בטלפון 09-9532100 בשעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 16:00 או באמצעות דואר אלקטרוני trupharm@trupharm.co.il.

תוכן ומידע המתפרסמים באתר

 1. המידע והתוכן מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר , עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי תרופארם  ו/או מי מטעמה.
 2. חלק מהמידע המפורט באתר הינו מידע מקצועי כללי ואינו מהווה עצה רפואית ו/או חוות דעת. אין להסתמך על התוכן והמידע, לרבות על קישורים לאתרים אחרים, לשם קבלת ו/או הענקת טיפול רפואי והוא אינו מיועד לבוא במקום התייעצות עם רופא מוסמך. 
 3. בעצם השימוש באתר המשתמש מסכים לכך כי תרופארם לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה מפנייה לתרופארם ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או מהסתמכות על התוכן המוצע באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש ע"י תרופארם ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר.  
 4. צילומי המוצרים נועדו להמחשה בלבד.
 5. אף כי תרופארם משתדלת שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק ועדכני, תרופארם אינה מציגה מצג כלשהו או נוטלת על עצמה אחריות לכך שהמידע המוצג באתר אכן מדויק ועדכני.
 6. האתר עשוי לכלול, בין היתר, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי תרופארם לנוחות וידיעת המשתמש. תרופארם אינה יכולה לשלוט ולפקח על קישורים אלו והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים. תרופארם אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים המתפרסמים באתרים אליהם והסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג באתרים אלו נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

הגנת הפרטיות 

 1. ניתן לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של תרופארם באתר. 

זכויות קניין רוחני 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב, סימנים מסחריים, מידע תמונות וטקסטים שייכים לחברת  תרופארם בלבד או צד שלישי שהרשה לתרופארם לעשות בהן שימוש, ואין להכניס באתר ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו שינויים ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ו/או תכניו ו/או לעשות כל פעולה אחרת, מסחרית ושאינה מסחרית, באתר על תכניו בלא קבלת הסכמתה של תרופארם בכתב ומראש.

אחריות

 1. האתר, לרבות כל המידע המופיע בו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר ניתנים על ידי תרופארם שהם ללא אחריות מכל סוג שהוא מצד תרופארם, במפורש או במשתמע.
 2. תרופארם לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית. תרופארם אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצגים בו. 
 3. תרופארם אינה אחראית לכל נזק או לוירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשוב של המשתמש ו/או לרכוש אחר שלו עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או להורדת תכנים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או קבצי וידאו ו/או שמע מהאתר. 
 4. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מתרופארם שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
 5. תרופארם אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.

ברירת דין ומקום שיפוט:

 1. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (אשר יגבר על כללי ברירת הדין המפנים לדין זר). על כל שימוש באתר ו/או כל תביעה ו/או דרישה הנובעים מהשימוש באתר ו/או בקשר ישיר או עקיף לו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​